Link til forsiden  

Superbrugere

 

Hvorfor indføre en superbruger-
organisation?

Svarene er forskellige fra firma til firma. Alt efter hvilken strategi, der findes på området. Udgangspunktet er nok altid ønsket om, at superbrugerne i givne situationer skal kunne sikre en hurtig fejlfinding og afhjælpning af problemer, for derigennem at effektivisere den daglige drift. Men ambitionerne og holdningerne til førnævnte er nok meget forskellige, alt efter hvilket trin man er på den teknologiske trappestige.

Hvad er hensigten med superbruger-
organisationen?

En effektiv superbrugerorganisation kræver en god planlægning, analyse og evaluering, men også mod til at stille de "frække" spørgsmål. Erfaringen har vist, at superbrugernes rolle vil ændre sig i takt med medarbejdernes brug af teknologien. Når medarbejderne tager et skridt op af den teknologiske trappestige, bør superbrugerorganisationen følge med. Derfor tilbyder vi hjælp til denne udvikling, så superbrugerens rolle bliver en vigtig del af firmaets organisation både som "her og nu" hjælp, men også som "ildsjæle", der styrker og effektiviserer firmaets brug af IT. 

Superbrugerorganisationen bør understøtte den teknologiske forandringsproces, og hele tiden være i front med hensyn til viden og indsigt i de enkelte produkter for at sikre, at den enkelte medarbejder udfører det daglige arbejde på en optimal og hensigtsmæssig måde. Det kræver selvfølgelig uddannelse - skræddersyet uddannelse med udgangspunkt i ambitionsgrundlaget. I denne sammenhæng er uddannelse ikke blot klaret ved deltagelse på et enkelt kursus. WedoIT har stor erfaring med specialtilpasset superbrugeruddannelse. 
Læs videre her.

Skriv eller ring for mere information om dette emne.