Link til forsiden  

IT afdelingens forlængede arm

 

1. fase

Ved indførelse af kontorpakken har firmaet brug for superbrugere, som kan hjælpe med tekstbehandlingen, regnearket m.m. Superbrugerne får alle en god og grundig indførelse i kontorpakkens standardprogrammer.

 

2. fase

Ved overgangen til et PC-netværk med grafisk brugergrænseflade - typisk Windows - blev antallet af individuelle tilpasningsmuligheder meget større. Mulighederne for PC nedbrud og fejl blev hyppigere, ja, næsten dagligdag. Samtidig medførte udviklingen, at vi ikke kan arbejde "uden PC'eren". Dette har givet et stort pres på IT-organisationen. Ventetid på hjælp kan være op til flere timer, hvilket i Dagens Danmark kan oversættes med manglende effektivitet. Disse faktorer har medført, at flere og flere superbrugerorganisationer bliver en del af IT-afdelingen. Superbrugerkonceptet er set udvidet med f.eks. disse arbejdsopgaver:
 • Hjælpe alle nyansatte i gang indtil relevant uddannelse kan gennemføres (Kursustilbud følger ikke altid ansættelserne. Derfor bør nye ansatte have en introduktion i, hvordan systemet virker. WedoIT hjælper gerne med brugervejledninger.)
 • Stå for administration/styring af fagspecifikke systemer (f.eks. Kommunedata)
 • Stå for administration/vedligeholdelse af brugere (f.eks. postlister, email adresser)
 • Flere og flere får for egne hjemmesider med f.eks. e-mail adresser. Disse bør altid være ajourført, hvilket bør foretages at ansvarlige tæt på brugerne.
 • Ajourføring af brugeroplysninger er en lille ting, men vigtig. Masser af skabeloner, postlister m.m. stikker "snablen" ned i brugerdatabaserne, som er placeret masser af forskellige steder.
 • Sikre en korrekt og rationel anvendelse af KA produkter, herunder hjælpe med løsningen af medarbejderspørgsmål og problemer.
 • Deltage i erfa-grupper i kommunens eget regi - f.eks. word, excel m.fl.- således at firmaets viden og ekspertise bliver i organisationen
 • Stå for forvaltningens/afdelingens kontakt til IT-afdelingen
 • Stå for løsning af de mest normale problemstillinger med hensyn til PC'ere og printere
 • "Printer skriver ikke ud" - check: skift af toner, formfeet, on-line, reset
 • Vedligeholdelse af skrivebord / menuen Start
 • Valg af standard printer
 • General forståelse af kabling - netstik - tilslutning
 • General forståelse af "arkiv-system" - drev og mapper
 • General forståelse af kontrolpanel
 • General forståelse af f.eks. Exchange/Outlook (opsætning) e. lign.
 • Hjælpe med diverse tekniske opgaver
 • Installation af ny Windows printer, jf. vejledning fra IT-afdelingen
 • Installation af nye programmer, jf. vejledning fra IT-afdelingen
 • Vedligeholdelse af skærmdrivere
 • Plus meget mere. Aftales med IT-afdelingen.

 

3. fase

UDDANNELSE, UDDANNELSE og UDDANNELSE er "tre" vigtige nøgleord. For at kunne udnytte de teknologiske udfordringer bør alle medarbejdere være superbrugere. Ikke i den daglige brug af programmerne, men i mulighederne. Vi har hver vores fagområder og måske speciale i firmaet, og laver derfor ikke det samme, men vi bør alle kunne udnytte de muligheder for effektiviseringer og forbedring af kvaliteten, som teknologien giver. Med andre ord bør medarbejdernes viden om firmaets IT-produkter være så stor, at denne viden giver forretningsmæssige afkast.
Hvor IT-organisationen tidligere var den, der havde styr på teknikker, er det i dag langt vigtigere, at vores produktionsapparat er kørende. Tæmning af en PC'er er måske derfor i fase 3 en naturlig del af firmaets kontoruddannelse. De små drift opgaver løses hos medarbejderne. De større fejl må eksperterne klare.

Superbrugerne uddannes til brugerstøttekonsulenter, som kender til forretningsområder, nye muligheder og omstillingsparathed.

Hvordan superbrugerne uddannes kan du læse mere om ved at klikke her...