Link til vores websiteSkræddersyet IT-løft

 

Ide

Har du som leder en mistanke om, at dine medarbejdere ikke udnytter jeres Office-pakke optimalt i hverdagen, men mangler konkret viden om, hvilke af jeres IT kompetencer, som bør løftes, er her et tilbud om at sammensætte et uddannelsesforløb, som tilpasses netop jeres mål for IT.

I fællesskab aftales et mål for uddannelsen, hvorefter vi sammensætter undervisningen, så niveau og indhold er afstemt i forhold til kursisternes forudsætninger, arbejdsgange og de daglige IT værktøjer, så disse udnyttes optimalt - for hver deltager og for hele afdelingen.

IT-leadership er en ledelsesdisciplin, der præciserer den enkelte leders ansvar, handlemuligheder og gode adfærd for at sikre optimal og målrettet anvendelse af it-teknologi med henblik på at effektivisere opgaveløsninger og processer, udvikle kompetencer og inddrage velfærdsteknologien i hverdagen.

 

Formål

Det sammensatte uddannelsesforløb skal udvikle og styrke medarbejdernes it-kompetencer, så de fremover føler sig rustet til at være på forkant med den løbende samfundsmæssige udvikling med en stigende krav om digitalisering.

 

Deltagere

Afdelinger, institutioner o. lign. WedoIT afholder specialtilpassede firmakurser for brugere af IT. Vi arbejder ud fra ideen om, at når mere end 4 personer fra en virksomhed skal på sammen kursus, kan det bedst betale sig at bestille et firma kursus, som er skræddersyet til dine ønsker og krav.

 

Udvikling af IT-viden

Er et uddannelsesprincip, som tager udgangspunkt i læring og reflektering. Vi har valgt at fokusere på forandringsevnen hos medarbejderne. De bløde ydelser, som kultur, adfærd og holdning, er ofte årsagen til, at de nye teknologiske færdigheder ikke får sit afsæt i hverdagen.

Ved at arbejde med veltilrettelagt læringsforløb, som indebærer både faglig færdighed og personlig udvikling, udvikles de enkelte medarbejdere til vigtige "ildsjæle"

Du formulerer selv dine spørgsmål til konsulenten. Det vil sige, at du får svar på lige præcis det, du ønsker at vide inden for IT. Konsulenten besøger dig på din arbejdsplads, og det er dig, der planlægger, hvad besøget skal handle om.

 

Indhold

Et forløb kunne se således ud, men i princippet så sammensættes kursusforløbet præcis, som I gerne vil have:
  • Formøde, hvor ønsker og succeskriterier aftales med ledelsen.
  • Spørgeskema til medarbejderne omkring deres ønsker om uddannelse herunder afdækning af medarbejderne nuværende brug af IT.
  • Opstilling af en uddannelsesplan, samt hvilke pædagogiske værktøjer der skal anvendes, såsom f.eks. afholdelse af ”fyraftensmøder”, almindelig ”hands on” undervisning, ”sideoplæring”, vejledninger plus meget mere.
  • Afholdelse af uddannelsesplanen.
  • Efter kurserne besøger underviseren den enkeltes arbejdsplads og lytter til den enkelte medarbejders problemer og udfordringer og kommer herefter med bud på, hvordan den enkelte medarbejder kan arbejde mere hensigtsmæssigt og effektivt.
  • Det er ligeledes muligt løbende at fremsende elektronisk spørgsmål til konsulenten og få svar elektronisk eller ved ”næste” besøg.

 

Form

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser i form af almindelig ”hands on” undervisning, sideoplæring, vidensdeling samt mail korrespondance mellem underviser og kursist.

 

Varighed

Kursusforløbet skræddersyes individuelt i nær samarbejde med de ønsker og muligheder, som afdelingen har.

 

Pris

Som udgangspunkt er der afsat et timeforbrug på 40 timer, som et klippekort.

Inkluderet i prisen: Rådgivning før/efter kurset og løbende support via mail under aftalen.

 

Skriv eller ring for mere information om dette kursus.