Link til forsiden  

PowerPoint - Grundlæggende 

 

Flere versioner

Microsoft PowerPoint er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dække alle versioner fra Microsoft Word 2003 over version 2007, 2010 til version 2013.

 

Formål

At sætte deltagerne i stand til at fremstille præsentationsmateriale, f.eks. overheadtransparenter og skærmpræsentationer.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til alle ansatte, der vil benytte PowerPoint til at lave  præsentationer, forsider m.m. Der kræves kendskab til mindst et af de øvrige programmer i Officepakken.

 

Indhold

Kursisterne skal selv oprette en gennemgående  præsentation, der indeholder mange af de indlærte effekter.
 • Indføring i begreberne i PowerPoint.
 • Brug af Opgaveruder (XP og 2003).
 • Visningstilstande: Dias, DiasShow, Disposition, Diassortering, Noter.
 • Oprette og gemme en præsentation.
 • Anvendelse af diasmaster og ændringer i denne.
 • Brug af  Wordart / tegninger og objekter.
 • Organisationsdiagrammer.
 • Diagrammer/integration til grafer fra Excel.
 • Organisationsdiagrammer.
 • Udskrivning af præsentation.
 • Oprettelse af selvkørende diasshow : 
  • Opbygning
  • Indstillinger, overgange og lydeffekter
  • Afvikling af et diasshow

 

Varighed og form

Kurset er et 1 dagskursus.

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoretiske oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver og erfaringsudveksling.

 

Skriv eller ring for mere information om dette kursus.