Link til forsidenDel  

Microsoft Project

 

Flere versioner

Microsoft Excel er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dække alle versioner fra Microsoft Word 2002/XP over version 2003, 2007 til version 2010.

 

Formål

Kurset henvender sig til personer, der ønsker at anvende Microsoft Project til projekt planlægning og opfølgning. Kurset giver praktiske færdigheder i at udnytte programmets mange muligheder i de daglige projekter, som man er involveret i.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til projektledere og projektmedarbejdere. For at sikre et optimalt udbytte af kurset, bør kursisten have en grundlæggende viden om projektplanlægning.

 

Udbytte

Efter kurset kan deltagerne selvstændigt definere, oprette og styre aktiviteter, ressourcer og omkostninger i Microsoft Projekt.

 

Indhold

 • Oprette aktiviteter, sumaktiviteter og milepæle
 • Tilpasse projektkalender og arbejdstid
 • Oprette grupper og sammenhænge mellem aktiviteter
 • Tilpasse varighed og betingelser
 • Oprette og tildele ressourcer til aktiviteter
 • Ressourcestyring, allokering af ressourcer
 • Ressourceudjævning
 • Finjustering af projekt
 • Tabeller og filtre
 • Sporing af fremdrift, opfølgning på projekt
 • Økonomisk styring af ressourcer og materialer
 • Rapportering af projektopgaver, økonomi og ressourceforbrug
 • Ressourcepuljer
 • Hoved og underprojekter

 

Varighed og form

Kurset er et 2 dagskursus.

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoretiske oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

 

Skriv eller ring for mere information om dette kursus.