Link til vores websiteHurra/hjælp jeg har fået pc

 

Flere versioner

Windows findes i flere versioner. Vore kurser kan dække alle versioner fra Windows XP, Vista til Windows 7.

 

Formål

Deltagerne skal i løbet af kurset blive fortrolige med arbejdet ved en PC med Windows. Kursisten skal være i stand til at sende og modtage elektronisk post og de øvrige systemer, der ligger på virksomhedens PC’er. Deltagerne skal endvidere kunne anvende Word til udfærdigelse af breve, og gemme dem på serveren. Derudover introduceres til brugen af Internet/intranet i virksomheden.

 

Deltagere

Medarbejdere, der først nu får PC-adgang samt medarbejdere, der ikke føler sig sikre i de basale færdigheder ved at arbejde på PC.

 

Indhold

  • PC’ens muligheder i forhold til skrivemaskine / egnemaskine etc. – herunder at man via PC’en indgår i en stor familie, som udgøres af samtlige medarbejdere i kommunen.

  • Ergonomi - man lærer, hvad man selv kan gøre i hverdagen.

  • Styresystemet - man lærer at logge på/af samt navigere rundt på det elektroniske skrivebord.

  • Man lærer Stifinderen at kende, så man er bevidst om, hvor man gemmer sine dokumenter og er i stand til at finde disse igen.

  • Hvordan arbejdes med mus. Hvad er forskellen på at klikke, dobbeltklikke og hvordan bruges knapperne på musen.

  • Klippe og kopiere fra et program til et andet.

  • Kursisten lærer at sende en elektronisk besked/brev samt læse, evt. arkivere og udskrive modtagen post i programmet Outlook.

  • Kurset indeholder en gennemgang af de grundlæggende faciliteter i Word. Kursisten lærer at oprette egne dokumenter, udskrive disse samt formatere dem efter eget ønske.

  • Brug af Internettet, herunder at søge.

  • Introduktion til virksomhedens intranet.

 

Varighed og form

Kurset er et 2 dagskursus.

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. Kursisten introduceres til principperne i programmerne via visualisering, så brugeren bliver motiveret og dermed selvhjulpen.

 

Skriv eller ring for mere information om dette kursus.