Link til forsiden  

 Undervisning

 

Focus på kursisten

Giv din IT-viden et spark. 

Fælles for alle vores kurser er, at de tager udgangspunkt i, at brugeren, uanset forudsætninger, skal have et maksimalt udbytte af kurset. Ved at tilrettelægge kursets indhold pædagogisk, sikres udbytte til alle deltagere.

Brugeren introduceres til principperne i programmerne via visualisering for en 100% forståelse uden kommandoer. Herefter gennemgås de egentlige kommandoer med efterfølgende Hands On læring ved hjælp af en huskeseddel til løsning af opgaver. 

Det vil sige at undervisningsformen taler til brugerens forståelsesevne, så brugeren bliver motiveret og dermed selvhjulpen.