Link til forsiden  

 Undervisning

 

IT-executive

 
Alle har med jævne mellemrum brug for at få skærpet deres viden indenfor IT-området, men ....

Du tilhører måske en af de grupper i virksomheden, der har svært ved at afse den fornødne tid på grund af for stort arbejdspres eller ansvarsområde. 

Eller også vurderer du, at "konventionelle" IT kurser ikke dækker netop de områder eller ikke har den indfaldsvinkel til IT-området, som du ønsker. 

Hvis dette er tilfældet, så læs om vores IT-executive.