Link til vores websiteArbejd uden brug af mus

 

Formål

Deltageren vil lære at arbejde i Word uden brug af mus, dels for at kunne arbejde mere effektivt, men også for at museskader kan minimeres.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til rutinerede brugere af Word. Der forudsættes kendskab til grænsefladen i Windows.

 

Indhold

 • Hvorfor arbejde uden brug af mus ?
 • Hvordan får man overblik over genvejstasterne i Word ?
 • Ergonomisk arbejdsstilling ved tastatur- og musebrug.
 • Gennemgang af tastaturets muligheder.
 • Der gives overblik over, hvordan man generelt arbejder i dialogbokse uden musen. 
 • Hvordan tildeler man selv genvejstaster til de handlinger, man ofte benytter ? 
 • Genvejstaster på autotekster.

Der arbejdes med en lang gennemgående opgave, hvor deltagerne udelukkende skal arbejde med tastatur og genvejstaster. Opgaven vil bestå af brevskrivning med formatering,  sideopsætning og øvrige almindelige funktioner, man benytter i arbejdet med Word.

 

Udbytte

Deltagerne skal i løbet af kurset blive fortrolige med at anvende Word uden brug af mus.

Efter kurset er deltagerne i stand til at:   

 • Finde vej til genvejstasterne i Word. 
 • Selv lave genvejstaster. 
 • Arbejde i Word uden brug af mus. 
 • Komme nemt igennem dialogbokse uden musebrug.

 

Varighed og form

Kurset er et halvdagskursus.

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoretiske oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

 

Skriv eller ring for mere information om dette kursus.