Link til vores websiteAccess - Videregående

 

Flere versioner

Microsoft Access er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dække alle versioner fra Microsoft Word 2003 over version 2007, 2010 til version 2013.

 

Formål

Formålet med dette kursus er, at give den øvede Access designer et kendskab til de avancerede dele af Access.

 

Deltagere

Kurset henvender sig til ansatte, der anvender Access, og som vil anvende programmets avancerede faciliteter. Der forudsættes kendskab til Access grundlæggende faciliteter og gerne stor rutine i de basale funktioner.

 

Indhold

 • Repetition af databasestruktur,
 • Repetition af tabeldesign og egenskaber,
 • Repetition af relationer m.v.
 • Import af eksterne data,
 • Sammenkædning af tabeller fra forskellige databaser,
 • Udvælgelsesforespørgsler,
 • Krydstabuleringsforespørgsler,
 • Tabeloprettelsesforespørgsler,
 • Opdateringsforespørgsler,
 • Tilføjelsesforespørgsler,
 • Sletteforespørgsler,
 • Forespørgsler med udtryksgenerator,
 • Enkelt forklaring til makroer,
 • Listebokse og rulleliste udvælgelse i formularer ved brug af makroer,
 • Enkelt forklaring til Moduler,
 • Sammenkædning til en færdig applikation.

 

Udbytte

Deltagerne skal blive fortrolige med, hvad en database kan benyttes til, samt kunne betjene sig af de grundlæggende funktioner i Access.

Efter kurset er deltagerne i stand til at:

 • Anvende Access grundlæggende funktioner.
 • Forstå databasebegrebet.
 • Planlægge og opbygge databaser.
 • Lave udtræk af databaser. 
 • Lave formularer og rapporter. 
 • Lave simple makroer.

 

Varighed og form

Kurset er et 2 dagskursus.

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoretiske oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

 

Skriv eller ring for mere information om dette kursus.