Link til forsiden  

Overførsel af viden

 

Rådgivning

Viden går tit tabt i forbindelse med skift af medarbejdere. Det er sjældent, at der kan skabes det tidsmæssige overlap, der gør det muligt at overføre viden fra den fratrædende medarbejder til den tiltrædende medarbejder. Der er hyppigt tale om meget kostbar viden, når der tales IT.

WedoIT tilbyder at lave "overførsel af viden". Det betyder at vi gennem en struktureret indsats sikrer, at relevant viden overføres fra den medarbejder der stopper til den medarbejder der starter.

Skriv eller ring for mere information om dette emne.